fbpx

cennik

konsultacja
pediatryczna
69
99
dzienna
świąteczna
i nocna
konsultacja
specjalisty
89
konsultacja
profesorska
149
wizyta
domowa
249
269
dzienna
świąteczna
i nocna

stawka dzienna: poniedziałek - sobota 8:00-20:00
świąteczna: niedziela i święta oraz nocna: poniedziałek - niedziela 20:00-8:00

Za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej - sporządzonej na wniosek pacjenta, związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych;

Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej), na wniosek pacjenta w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej 
(podst: art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - sporządzonych na wiosek pacjenta w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zawodowych;

Nazwa usługi

Cena brutto

10,00 zł

0,35 zł

2,00 zł

Kids Doctor Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa
KRS 0000842804; NIP 1133014668; REGON: 386126101; kapitał zakładowy: 100 000 PLN (w całości wpłacony)
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
PODMIOT LECZNICZY NR KSIĘGI REJESTROWEJ 000000232849
Email: kontakt@kidsdoctor.pl, Tel. +48 662 21 62 50